Akıllı İstemci & Web Uygulamaları

 

Öncelikle akıllı istemci (smart client) ve windows uygulamalarının tam olarak aynı şeyler olmadığını gözönünde bulundurarak seçim yapmak gerekir. Windows uygulamaları tamamen lokal olarak düşünülürken akıllı istemci uygulamaları online sistemlerde dağınık yapılara rahatlıkla uyum sağlayabilen bir altyapı olarak düşünülebilir.

1.   Altyapı Seçiminde Gözönünde Bulundurulan İhtiyaçlar

 

i.                    Web - Dağınık yapılara uyumludur

ii.                  Windows – Yerel kaynakları rahatlıkla kullanma imkanı verir. (Portlara erişim vs)

iii.                Web – Uygulamaya her platformdan ulaşılabilir.

iv.                Windows – Çevrimdışı da çalışabilmelidir.

v.                  Web- Mobil uygulamalarla iletişim içinde olabilmelidir.

vi.                Web – Uygulama her zaman güncel olmalıdır.

vii.              Windows – Kullanıcı arayüzlerinin daha kapsamlı olması

 

*Problem Windows uygulaması mı Web uygulaması mı?

 

2.   Akıllı İstemci (Smart Client) Nedir

 

Özetle windows uygulamalarının web üzeriden dağıtılması ve uygulamanın güncelliğinin otomatik olarak sağlanabilmesidir.

 

3.   Akıllı İstemci Mimarisinin Avantajları

i.                    Network kullanımındaki esneklik

ii.                  Performans ve ölçeklenebilirlik

iii.                Hızlı uygulama geliştirilmesi (Tartışılabilir)

iv.                Yerel kaynakların kullanılabilmesi

v.                  Masaüstü uygulamaları ile kolay entegrasyon

vi.                Xml ve Web servislerinin kolay kullanılabilmesi

vii.              Zengin arayüz

viii.            Esnek Veri iletişimi ve önbellekleme yönetimi

ix.                Kolay yükleme ve güvenlik ( Click Once Teknolojisi)

4.   Click Once

Click Once Uygulamanın web sunucusuna çevrimiçi yada çevrimdışı çalışacak şekilde iletilmesini sağlar. Ve otomatik olarak güncelleştirmelerin kontrolünün yapılmasını sağlar. Yapılması gereken uygulamanın web sunucu üzerinden yayınlanmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

5.   Tarayıcı Uygulamaları vs Akıllı İstemci Uygulamaları

 

İstemci – sunucu mimarisine göre istemci ve sunucu arasında 2 yönlü bir iletişim vardır. Her ne kadar tarayıcı temelli web uygulamaları bu mimariye uygun olsalarda bazı eksikleri bulunmaktadır. Bu yapıda istemci kullanıcının kendisi olmak zorundadır. Yani kullanıcı bir tetiklemede bulunmadan sunucudan bir cevap alması mümkün değildir. Bu sorunu aşmak için bazı yöntemler kullanılabilir. En geçerli yöntem olarak AJAX teknolojisini düşünebiliriz. Bu teknoloji ile asenkron olarak istemci ve sunucu arasında bir iletişim kanalı kurmak mümkündür. Ve bu iletişimde kullanıcının doğrudan aktör olmasına gerek kalmayabilir.

 

 

6.   Akıllı İstemci Yapısının Dezavantajları

 

i.                    En önemli dezavantajı akıllı istemci uygulamalarının platform bağımsız olmamasıdır.

ii.                  Her istemcinin makinasına bir çevrimiçi sistem üzerinden de olsa bir kurulum yapılması gerekmektedir. Bu da beraberinde bazı riskler getirir.

iii.                İnternetten kullanıcının kendi makinasına bir kurulum yapması gerekliliği güvenlik gereği istenmeyen bir durum olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Karşılaştırma

 

Feature/Function

 

Browser-
Applications

IT

End
Users

Smart Client
Applications

IT

End
Users

Exploits local PC processing power

 

Display-only

-

-

Full Power

+

+

Webserver requirements

 

Powerful / Expensive

-

 

Simple / Inexpensive

+

 

Application Development Cost

 

Expensive & Difficult

-

 

Cost is 3-5x Less

+

 

Application Deployment Complexity

 

Extensive

-

 

One-Click Hyperlink

+

+

Data Integration

 

Server-end (EAI): Expensive

-

 

Client-end (Desktop Office Apps): Inexpensive

 

+

Application Performance

 

Dependent on
Multiple factors

-

-

Always Fast

+

+

Application Usability

 

Yahoo! & EBay
Look & Feel

 

-

MS Office Application Look & Feel

+

+

Offline Computing

 

Usually No
or Pay Extra

-

-

Yes

 

+

Complex Data Manipulation

 

No (HTML)

 

-

Yes (SQL)

 

+

Simple Point-and-click

 

Yes

 

+

Yes

 

+

Internet / Intranet capable

 

Yes

 

+

Yes

 

+

Bandwidth requirements

 

Med-High

-

-

Low (Minimal)

+

+

Scalability of Applications

 

Server-dependent

+

+

Excellent

+

+

Based on standards

 

Yes

+

 

Yes

+

 

 

 

 

 

 

8.   Kaynaklar

http://www.microsoft.com/net/SmartClient.mspx

 

http://www.atakankesler.blogspot.com/

 

http://www.logixml.com/BIPortal/docs/SmartClientorWeb-based.htm

 

http://testweb.pcapps.com/pcapps/Smart_Clients_vs_Browser_Apps.aspx